Bocholt

Bocholt

Address

Bocholt

Knufstraße 8
Biemenhorst, 46397, Bocholt

Open in Google Maps

Facilities

Kyokushinkai im A.S.V Einigkeit Bocholt

Opening Hours

Monday:

09:00 - 17:00

Tuesday:

09:00 - 17:00

Wednesday:

09:00 - 17:00

Thursday:

09:00 - 17:00

Friday:

09:00 - 17:00

Saturday:

09:00 - 17:00

Sunday:

09:00 - 17:00